ตัวอย่างรูปแบบสายคล้องบัตร


2

4

6

9

10

13

14

19

18

17

 

v5 v4 v3 v2 v1

slai33 slai1 copy

2fixslide