โยโย่คล้องบัตรและกรอบป้าย


s41 2

3 4 5 6 7

8 9 10 11 12